Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

Patriiis
9527 9b7f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viaSkydelan Skydelan

March 26 2017

Patriiis
8025 a87a
Reposted fromczajnikq czajnikq viazupelnie zupelnie
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viazupelnie zupelnie
Patriiis
0296 a796 500
Reposted fromrol rol viajethra jethra
Patriiis
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee vialittlefool littlefool
Patriiis
Patriiis
Patriiis
Patriiis
Patriiis
Patriiis
0532 870f
Reposted fromefekt-uboczny efekt-uboczny viawabnicu wabnicu
5405 356d 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viagdziejestola gdziejestola

March 24 2017

Patriiis
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaoll oll
Patriiis
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaoutofmyhead outofmyhead
Patriiis
7916 d267
Reposted fromumorusana umorusana viaOnly2you Only2you
Patriiis
6136 f94f
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaOnly2you Only2you
Patriiis
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahesiamela hesiamela
Patriiis
6856 2370 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabeinthe beinthe
Patriiis
8828 7c0b
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viayourhabit yourhabit
9987 bece 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaehhhh ehhhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl