Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

Patriiis
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
Patriiis
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Patriiis
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viaSkydelan Skydelan
Patriiis
Patriiis
5925 94f6 500
Reposted frombanitka banitka viaSkydelan Skydelan
Patriiis
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
Patriiis
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viaSkydelan Skydelan
Patriiis
0139 e5d2
Reposted fromluckyones luckyones viaSkydelan Skydelan
Patriiis
1045 01ae
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viaSkydelan Skydelan
Patriiis
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan

July 01 2017

Patriiis
4241 2094
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
3771 b8a1 500
Patriiis
5156 4e84 500
Patriiis
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
5751 f9bd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaSkydelan Skydelan
Patriiis
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
6101 b3b0 500
6106 b937
3927 ba6a 500
Patriiis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl